Разлика между договорна и законна ипотека

За да направим разграничение важно е да обясним кога може да бъде вписана законна ипотека и при какви условия:

  • Взимате кредит за закупуване на имот.
  • Кредитът е равен или е по-малък от размера на продажната цена и целта на кредита е за заплащане на продажната цена. Ако е по-голям от продажната цена, трябва да бъде учредена договорна ипотека.
  • Кредитът е дължим или на вашия продавач, или на банка. Ако трето лице ви отпусне заем, за да закупите имот, трябва да бъде учредена договорна ипотека.

Договорната ипотека е под формата на нотариален акт и се подписва и от кредитодателя, кредитополучателят, собственика на имота, както и съдлъжници по договора, ако има такива.

Законната ипотека е под формата на молба, която се подписва само от кредитодателя.

Нотариалните такси за заверката на законна ипотека са по-ниски от тези за договорна ипотека. Таксите за вписване на Агенцията по вписвания са еднакви и за двата вида ипотеки.

Такси при ипотека на недвижим имот: КАЛКУЛАТОР

BulgariaRussiaEnglish