Искаш да купиш недвижим имот

За прехвърляне на недвижим имот е важно продавачът да представи в оригинал или да изпрати по електронна поща всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота. Ако документите Ви за сделка за прехвърляне на недвижим имот са изрядни се уговаря час за сделка. Продавачът или негов представител първо се  консултира за документите с нотариуса. След като последният се е произнесъл, че документите са редовни, се записва ден и час за извършване на сделката. В деня на сделката за прехвърляне на недвижим имот / покупка на недвижим имот се носят всички документи в оригинал.

При извършване на сделка с недвижим имот се заплащат (върху обявената продажна цена, а ако обявената цена е по- ниска от данъчната оценка- върху данъчната оценка) данъци и такси , които са както следва:

ТАКСИ ПРИ ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

Калкулатор на нотариални такси

BulgariaRussiaEnglish