тел. +359 888 325 752

 

Снимка на нотариус Антоанета Дичева - град Бургас

Нотариус Антоанета Дичева

Родена в гр. Шумен през 1958г. През 1976г. завършва II ПГ гр.Шумен

Завършва СУ “Св.Св.Кл. Охридски” през 1981г. в юридическия факултет, специалност право Работи за кратко като съдия-изпълнител

18 години е адвокат,основател на първото адвокатско дружество в гр. Бургас - “Дичеви,Добрев,Стоянов”

От октомври 2004г. е нотариус

 

Снимка на помощник-нотариус Сталиан Дичев - Бургас

Помощник-нотариус по заместване Сталиан Дичев

Роден в Бургас през 1984г. През 2003г. завършва Английска Езикова Гимназия “Гео Милев” гр.Бургас Завършва СУ “Св.Св. Климент Охридски” през 2010г. в юридическия факултет, специалност право

Работи като юрисконсулт в Централно Управление на Райфайзенбанк България ЕАД - гр.София

От 2010г. е помощник-нотариус

 

Секретар-нотариус

Асистент Катерина Богданова

Родена през 1973г. в гр.Бургас През 1991г. завършва ПГ “Димчо Дебелянов" гр.Бургас

През 1997г. завършва техническия факултет в БСУ От 2000г. до 2004г. е секретар в адвокатско дружество “Дичеви, Добрев , Стоянов”

От 2004г. е асистент на нотариус Антоанета Дичева

 

Нотариална кантора "Дичеви"