Нотариална кантора Дичеви град Бургас

Нотариус Бургас

Нотариус Сталиан Дичев - град Бургас

Роден в Бургас през 1984г. През 2003г. завършва Английска Езикова Гимназия “Гео Милев” гр.Бургас Завършва СУ “Св.Св. Климент Охридски” през 2010г. в юридическия факултет, специалност право

Работи като юрисконсулт в Централно Управление на Райфайзенбанк България ЕАД – гр.София

От 2010г. е помощник-нотариус в нотариална кантора Дичеви гр.Бургас

От 2019г. е нотариус в град Бургас

Портрет на Антоанета Дичева
Нотариус Карнобат

Помощник нотариус Антоанета Дичева

Родена в гр. Шумен през 1958г. През 1976г. завършва II ПГ гр.Шумен

Завършва СУ “Св.Св.Кл. Охридски” през 1981г. в юридическия факултет, специалност право Работи за кратко като съдия-изпълнител

18 години е адвокат, основател на първото адвокатско дружество в гр. Бургас – “Дичеви, Добрев, Стоянов”

От октомври 2004г. до декември 2019г. е нотариус в нотариална кантора Дичеви град Бургас.

От 01.12.2019г. е нотариус в град Карнобат.

От 2020 година е помощник нотариус при Сталиан Дичев.

Портрет на асистент Катерина Богданова

Асистент Катерина Богданова

Родена през 1973г. в гр.Бургас През 1991г. завършва ПГ “Димчо Дебелянов“ гр.Бургас

През 1997г. завършва техническия факултет в БСУ От 2000г. до 2004г. е секретар в адвокатско дружество “Дичеви, Добрев, Стоянов”

От 2004г. е асистент на нотариус Антоанета Дичева в нотариална кантора Дичеви град Бургас.

От 2019г. е асистент на нотариус Сталиан Дичев в нотариална кантора Дичеви град Бургас.

Нотариална кантора Дичеви град Бургас и град Карнобат

BulgariaRussiaEnglish